Saygıdeğer Meslektaşlarım,

28-29 Mayıs tarihlerinde yapılan 15. Olağan Genel Kurul’umuzu mesleğimize yakışan uzlaşı ve olgunluk ortamında tamamlanmış bulunmaktayız.

Bu dönemde Oda Kurulları seçiminde tek liste ile seçimlere girerek akıl,fikir ve dayanışma sonucunda ilerideki dönemlerde yapılacak seçimlere örnek olabilecek bir ortam oluşturduk. Bu ortamın oluşmasına katkı sunan ve Kurullara seçilenlerin dışında kalan Kurucu Başkanımız Sayın Süleyman ÇEVİK’e, Önceki Dönem Başkanımız Sayın Mehmet ŞANİ’ye, Sayın Mehmet DEMİR’e, Divan Başkanı Sayın Mevlüt GÜVEN’e, Sayın Aydın AĞIN’a, Sayın Erkan YALÇIN’a, Sayın A.Abbas YILMAZ’a ve Sayın Evliya KARAKUŞ’a sonsuz teşekkür ediyorum.

Ayrıca ilgisini esirgemeyerek Genel Kurul’a ve seçimlere katılan meslektaşlarımıza, Genel Kurul’umuzu uzlaştırıcı ve birleştirici kişiliği ile yöneten Divan Başkanı Sayın Mevlüt GÜVEN’e ve Divan üyelerine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Özellikle bu dönem, Odamız Kurullarında görev almayan, Oda Başkanımız Sayın Mehmet ŞANİ’ye gerek önceki dönemlerde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde ve gerekse Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde Odamız çalışmalarına yapmış olduğu emekleri nedeniyle kendisinde içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.

Uzlaşı ortamının sürekliliğini sağlamak, üyelerimizin meslek ile ilgili yaşadıkları problem ve sıkıntıların giderilmesi, dayanışma ve sosyal birlikteliğin sağlanması için bizlerin sorumluluğu daha da artırmaktadır.

Meslek mensupları arasında hiçbir ayrım yapmadan, mesleki saygınlığımızın korunması ve etkinliğimizin artırılması temel amacımız olacaktır. Bu amaca ulaşmaya çalışırken; Odamızın Meslek örgütü olduğu bilinci ile meslektaşlarımızın hak ederek kazandığı itibarını güçlendirmek için meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretilmeye çalışılacaktır.

Diğer yandan Yönetim dönemimizde;

Odamız etkinlik alanı içerisinde kalan Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, Isparta ve Burdur Defterdarlığı’na bağlı Vergi Daireleri nezdinde Meslektaşlarımızın yaşadığı problemlerin çözümü için çalışmalar yapılacaktır. Bu konuda siz üyelerimizden aldığımız öneriler doğrultusunda dilek ve temennilerimizi anılan Makamlara sunarak sonuç alma gayreti içerisinde olacağız.

Önceki dönemlerden itibaren süregelen YMM Oda Başkanları toplantılarına katılarak Odamız üyelerinin mesleki problemlerinin çözümü konusunda girişimler yapılacaktır.

Bilişim Teknolojisindeki gelişmeler ışığında ve mevzuatın elverdiği ölçüde Odamızdan üyelerimizin aldığı hizmetler ile Karşıt incelemelerde yer alan bilgilerin dijital ortama taşınması çalışmalarına ağırlık verilecektir.

Üyelerimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamak, dayanışma ruhunu geliştirmek amacıyla; Odamızca seminer, eğitim ve sosyal etkinlikler düzenlenerek sevgi ve saygı ortamının geliştirilmesine çalışılacaktır.

Amaçlarımızı gerçekleştirmek için Meslektaşlarımızın Odamız etkinliklerine katılımları ve düşüncelerini paylaşması bizlere önemli bir yol gösterici olacaktır.

Belirtmiş olduğumuz uzlaşı ve dayanışma fikrinden dolayı Yönetim Kurulumuza göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, herkese sağlık, mutluluk ve başarılar dileyerek saygılarımı sunarım.

Ahmet KAHRAMANOĞLU
Antalya YMM Odası
Başkan