AKTİF ( VARLIKLAR ) PASİF(KAYNAKLAR)
Cari Dönem Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR 96,976.55 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 614.902,44
A.HAZIR DEĞERLER 42.561,43 B-TİCARİ BORÇLAR 32.425,81
1 .KASA 2.682,93 1-SATICILAR 32.010,56
2 .BANKALAR 39.878,50 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR 415,25
C-TİCARİ ALACAKLAR 5,199.50 3,680.00
C.TİCARİ ALACAKLAR 10,621.00 11,814.85
1 .ALACAK SENETLERİ 10,621.00 11,814.85
D.DİĞER ALACAKLAR 39,423.13 71,820.38
1 .ORTAKLARDAN ALACAKLAR 39,423.13 71,820.38
II.DURAN VARLIKLAR 354,278.87 358,434.81
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR 354,278.87 358,434.81
1 .BİNALAR 240,000.00 240,000.00
2 .DEMİRBAŞLAR 114,278.87 118,434.81
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam 443,580.90 443,580.90 443,580.90 455,411.36 455,411.36 455,411.36
PASİF Grup - Hesap Adı Önceki Dönem(2011) Cari Dönem(2012)
I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 272,995.38 278,369.79
B.TİCARİ BORÇLAR 0.00 0.00
1 .DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0.00 0.00
C.DİĞER BORÇLAR 269,810.19 275,189.81
1 .TÜRMOB'A BORÇLAR(ÜST BİRLİK PAYI) 19,810.19 25,189.81
1 .TÜRMOB'A BORÇLAR(BİNA YARDIMI) 250,000.00 250,000.00
D.ALINAN AVANSLAR 100.28 0.00
1 .ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 100.28 0.00
F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML 3,084.91 3,179.98
1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2,126.76 2,170.48
2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 958.15 1,009.50
II.ÖZKAYNAKLAR 170,585.52 177,041.57
D.GECMİŞ YILLAR KARLARI 158,349.24 170,585.52
1 .GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 158,349.24 170,585.52
F.DONEM NET KARI (ZARARI) 12,236.28 6,456.05
1 .DÖNEM NET KARI 12,236.28 6,456.05
PASİF (KAYNAKLAR) Toplam 443,580.90 443,580.90 443,580.90 455,411.36 455,411.36 455,411.36