AKTİF Grup - Hesap Adı Önceki Dönem(2013) Cari Dönem(2014)
I .DÖNEN VARLIKLAR

119.521,10

131.510,51

A.HAZIR DEĞERLER

30.041,06

39.040,29

1 .KASA 672,78 3.261,82
2 .BANKALAR 18.562,79 9.520,98
3 .DİĞER HAZIR DEĞERLER 10.805,49 26.257,49
C.TİCARİ ALACAKLAR 21.061,15

13.459,90

1 .ALACAK SENETLERİ 21.061,15 13.459,90
D.DİĞER ALACAKLAR 68.418,89

79.010,32

1 .ÜYELERDEN ALACAKLAR 68.418,89 79.010,32
II.DURAN VARLIKLAR 358.434,81 358.434,81
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR 358.434,81 358.434,81
1 .BİNALAR 240.000,00 240.000,00
2 .DEMİRBAŞLAR 118.434,81 118.434,81
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam

477.955,91

477.955,91

477.955,91

489.945,32

489.945,32 489.945,32
PASİF Grup - Hesap Adı Önceki Dönem(2013) Cari Dönem(2014)
I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

295.000,87

295.668,07

B.TİCARİ BORÇLAR

1.798,50

0,00
1 .DİĞER TİCARİ BORÇLAR

1.798,50

0,00
C.DİĞER BORÇLAR

289.180,54

291.389,99

1 .TÜRMOB'A BORÇLAR(ÜST BİRLİK PAYI) 36.680,54

41.389,99

1 .TÜRMOB'A BORÇLAR(BİNA YARDIMI) 250.000,00

250.000,00

2.PERSONELE BORÇLAR

2.500,00

0,00
D.ALINAN AVANSLAR 66,00

32,26

1 .ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 66,00

32,26

F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML 3955,83

4.245,82

1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.703,99

2.917,15

2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 1.251,84

1.328,67

II.ÖZKAYNAKLAR

182.955,04

194.277,25

D.ÖNCEKİ DÖNEM GELİR-GİDER FARKI 177.041,57

182.955,04

1 .ÖNCEKİ DÖNEM GELİR-GİDER FARKI 177.041,57

182.955,04

F.CARİ DÖNEM GELİR-GİDER FARKI 5.913,47

11.322,21

1 .CARİ DÖNEM GELİR-GİDER FARKI 5.913,47

11.322,21

PASİF (KAYNAKLAR) Toplam

477.955,91

477.955,91 477.955,91

489.945,32

489.945,32 489.945,32