AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem(2015) Cari Dönem(2016)
I .DÖNEN VARLIKLAR 160.889,63 216.790,43
A.HAZIR DEĞERLER 24.894,20 66.477,71
1.Kasa 2.697,46 70,18
3.Bankalar 6.855,55 40.706,85
5.Diğer Hazır Değerler 15.341,19 25.700,68
C.TİCARİ ALACAKLAR 17.694,09 34.540,94
2.Alacaklar Senetleri 17.694,09 34.540,94
D.DİĞER ALACAKLAR 118.301,34 114.943,84
1.Ortaklardan Alacaklar 118.301,34 114.943,84
E.STOKLAR 0,00 827,94
7.Verilen Sipariş Avansları 0,00 827,94
II.DURAN VARLIKLAR 358.434,81 358.434,81
D.Maddi Duran Varlıklar 240.000,00 240.000,00
3.Binalar 118.434,81 118.434,81
6.Demirbaşlar 519.324,44 575.225,24
PASİF(KAYNAKLAR) Önceki Dönem(2015) Cari Dönem(2016)
I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 307.251,02 326.259,34
B.TİCARİ BORAÇLAR 279.96 0,00
1.Satıcılar 279,96 0,00
C.DİĞER BORÇLAR 302.254,87 321.260,07
3.Bağlı Ortaklıklara Borçları (Üst Birlik Payı) 52.254,87 68.010,07
3.Bağlı Ortaklıklara Borçlar (Bina Yardımı) 250.000,00 250.000,00
4.Personel Borçları 0,00 3.250,00
D.ALINAN AVANSLAR 23,75 256,25
1.Alınan Sipariş Avansları 23,75 256,25
F.ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 4.692,44 4.743,02
1.Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.238,69 3.244,56
2.Ödenecek Sosyal Güvenlük Kesintileri 1.143,75 1.498,46
III.ÖZ KAYNAKLAR 212.073,42 248.965,90
D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 194.277,25 248.965,90
1.Geçmiş yıllar Karları; 194.277,25 212.073,42
F.DÖNEM NET KARI (ZARARI) 17.796,25 36.892,48
1.Dönem Net Karı 17.796,25 36.892,48
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 519.324,44 575.225,24