AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem(2016) Cari Dönem(2017)
I .DÖNEN VARLIKLAR 216.790,43 247.588,55
A.HAZIR DEĞERLER 66.477,71 55.120,66
1.Kasa 70,18 6.664,99
3.Bankalar 40.706,85 35.711,21
5.Diğer Hazır Değerler 25.700,68 12.744,46
C.TİCARİ ALACAKLAR 34.540,94 36.144.09
2.Alacaklar Senetleri 34.540,94 36.144.09
D.DİĞER ALACAKLAR 114.943,84 156.323,80
1.Ortaklardan Alacaklar 114.943,84 156.323,80
E.STOKLAR 827,94 0,00
7.Verilen Sipariş Avansları 827,94 0,00
II.DURAN VARLIKLAR 358.434,81 358.434,81
D.Maddi Duran Varlıklar 358.434,81 358.434,81
3.Binalar 240.000,00 240.000,00
6.Demirbaşlar 118.434,81 118.434,81
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI 575.225,24 606.023,36
PASİF(KAYNAKLAR) Önceki Dönem(2016) Cari Dönem(2017)
I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 326.259,34 338.970,93
B.TİCARİ BORAÇLAR 0,00 1.228,05
1.Satıcılar 0,00 1.151,18
C.DİĞER BORÇLAR 0,00 76.,87
3.Bağlı Ortaklıklara Borçları (Üst Birlik Payı) 321.260,07 332.052,90
3.Bağlı Ortaklıklara Borçlar (Bina Yardımı) 318.010,07 327.603,04
4.Personel Borçları 3.250,00 ; 4.449,86
D.ALINAN AVANSLAR 256,25 120,00
1.Alınan Sipariş Avansları 256,25 120,00
F.ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 4.743,02 5.569,98
1.Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.244,56 3.820,59
2.Ödenecek Sosyal Güvenlük Kesintileri 1.498,46 1.749,39
III.ÖZ KAYNAKLAR 248.965,90 267.052,43
D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 212.073,42 248.965,90
1.Geçmiş yıllar Karları ;212.073,42 248.965,90
F.DÖNEM NET KARI (ZARARI) 36.892,48 18.086,53
1.Dönem Net Karı 36.892,48 18.086,53
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 575.225,24 606.023,36