AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem
I .DÖNEN VARLIKLAR 285.015,30 400.897,80
A.HAZIR DEĞERLER 112.931,80 204.693,91
1.Kasa 4.929,45 193,16
3.Bankalar 83.870,89 186.309,29
5.Diğer Hazır Değerler 24.131,46 18.191,46
C.TİCARİ ALACAKLAR 19.430,03 34.804,00
2.Alacaklar Senetleri 19.430,03 34.804,00
D.DİĞER ALACAKLAR 152.653,47 161.399,89
1.Ortaklardan Alacaklar 152.653,47 161.399,89
II.DURAN VARLIKLAR 358.434,81 359.724,81
D.Maddi Duran Varlıklar 358.434,81 359.724,81
3.Binalar 240.000,00 240.000,00
6.Demirbaşlar 118.434,81 119.724,81
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI 643.450,11 760.622,61

PASİF(KAYNAKLAR Önceki Dönem Cari Dönem
I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 343.858,57 370.027,68
B.TİCARİ BORÇLAR 76,87 6.018,00
1.Satıcılar 0,00 6.018,00
5.DİĞER TİCARİ BORÇLAR 76,87 0,00
C.DİĞER BORÇLAR 337.636,93 355.365,52
3.Bağlı Ortaklıklara Borçlar 333.636,93 348.115,51
4.Personel Borçlar 4.000,00 7.250,01
D.ALINAN AVANSLAR 308,00 136,00
1.Alınan Sipariş Avansları 308,00 136,00
F.ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 5.836,77 8.508,16
1.Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.992,58 5.280,42
2.Ödenecek Sosyal Güvenlük Kesintileri 1.844,19 3.227,74
III.ÖZ KAYNAKLAR 299.591,54 390.594,93
D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 267.052,43 299.591,54
1.Geçmiş yıllar Karları 267.052,43 299.591,54
F.DÖNEM NET KARI (ZARARI) 32.539,11 91.003,39
1.Dönem Net Karı 32.539,11 91.003,39
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 643.450,11 760.622,61