MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA TUTARLARI

GELİRİN ELDE EDİLDİĞİ YIL

İSTİSNA TUTARI

DAYANAĞI

2018
4.400.-TL
302 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2017
3.900.-TL
296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2016
3.800.-TL
290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2015
3.600.-TL
287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2014
3.300.-TL
285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2013
3.200.-TL
284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2012
3.000.-TL
280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği