Grup - Hesap Adı Önceki Dönem(2011) Cari Dönem(2012)
A. BRÜT SATIŞLAR 90,554.70 145,300.29
1 .Yurt İçi Satışlar 90,554.70 145,300.29
C. NET SATIŞLAR 90,554.70 145,300.29
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 90,554.70 145,300.29
E. FAALİYET GİDERLERİ -78,318.42 -139,806.51
1 .Genel Yönetim Giderleri (-) -78,318.42 -139,806.51
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 12,236.28 5,493.78
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 0.00 962.27
1 .Faiz Gelirleri 0.00 512.90
2 .Kambiyo Karları 0.00 449.37
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 12,236.28 6,456.05
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 12,236.28 6,456.05
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 12,236.28 6,456.05