Grup - Hesap Adı Önceki Dönem(2010) Cari Dönem(2011)
A. BRÜT SATIŞLAR 101,283.72 90,554.70
1 .Yurt İçi Satışlar 101,283.72 90,554.70
C. NET SATIŞLAR 101,283.72 90,554.70
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 101,283.72 90,554.70
E. FAALİYET GİDERLERİ -74,216.38 -78,318.42
1 .Genel Yönetim Giderleri (-) -74,216.38 -78,318.42
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 27,067.34 12,236.28
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 1,588.62 0.00
1 .Faiz Gelirleri 1,588.62 0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 28,655.96 12,236.28
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 28,655.96 12,236.28
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 28,655.96 12,236.28