Grup - Hesap Adı Önceki Dönem(2012) Cari Dönem(2013)
A. BRÜT SATIŞLAR 145,300.29 118,802.29
1 .Yurt İçi Satışlar 145,300.29 118,802.29
C. NET SATIŞLAR 145,300.29 118,802.29
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 145,300.29 118,802.29
E. FAALİYET GİDERLERİ -139,806.51 -112,907.20
1 .Genel Yönetim Giderleri (-) -139,806.51 -112,907.20
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 5,493.78 5,895.09
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 962.27 18.38
1 .Faiz Gelirleri 512.90 18.38
2 .Kambiyo Karları 449.37 0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 6,456.05 5,913.47
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 6,456.05 5,913.47
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 6,456.05 5,913.47