Grup - Hesap Adı Önceki Dönem(2015) Cari Dönem(2016)
A. BRÜT SATIŞLAR 144.706,00 162.277,00
1 .Yurt İçi Satışlar (Oda Faaliyet Gelirleri) 144.706,00 162.277,00
B.SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00 13.072,00
1.Satış İndirimleri (-) 0,00 13.072,00
A. NET SATIŞLAR 144.706,00 149.205,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 144.706,00 149.205,00
FAALİYET GİDERLERİ 126,909,83

112.312,52

1.Genel Yönetim Giderleri (-) 126,909,83 112.312,52
FAALİYET KARI VEYAZ ZARARI 17.796,17 36.892,48
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 17.796,17

36.892,48

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 17.796,17 36.892,48
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 17.796,17 36.892,48