Grup - Hesap Adı Önceki Dönem(2016) Cari Dönem(2017)
A. BRÜT SATIŞLAR 162.277,00 180.310,03
1 .Yurt İçi Satışlar (Oda Faaliyet Gelirleri) 162.277,00 180.310,03
B.SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 13.072,00 4.814,00
1.Satış İndirimleri(-) 13.072,00 4.814,00
A. NET SATIŞLAR 149.205,00 175.496,03
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 149.205,00 175.496,03
FAALİYET GİDERLERİ 112.312,52 157.409,50
1.Genel Yönetim Giderleri (-) 112.312,52 157.409,50
FAALİYET KARI VEYAZ ZARARI 36.892,48 18.086,53
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 36.892,48 18.086,53
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 36.892,48 18.086,53
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 36.892,48 18.086,53