Grup - Hesap Adı Önceki Dönem Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR 288.299,92 291.782,50
1-YURTİÇİ SATIŞLAR 288.299,92 291.782,50
C-NET SATIŞLAR 288.299,92 291.782,50
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 288.299,92 291.782,50
D-FAALİYET GİDERLERİ (-) 213.891,66 149.242,47
1.GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 213.891,66 149.242,47
D-FAALİYET KARI VE ZARARI 74.208,26 142.540,03
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR KARLAR 12.066,63 41.735,27
FAİZ GELİRLERİ 12.066,63 41.735,27
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 86.474,89 184.275,30
F-OLAĞANDIŞI GELİR KARLAR 3.894,34 2.804,88
1.DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR KARLAR 3.894,34 2.804,88
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 90.369,23 187.080,18
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 90.369,23 187.080,18