7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun 27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir.

2020 sayılı yeni yapılandırma kanunuyla;

  • Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak
  • Borçlar taksitler halinde ödenebilecektir.

Basın duyurusunu indirmek için tıklayın.

Broşürler