T.C. Türkiye İstatislik Kurumu Başkanlığı Metaveri ve Standartları Daire Başkanlığı 08/01/2018 tarihli 44241199-257.01-E.257 sayılı ekte bir örneği gönderilen yazısı ile Türkiye İstatislik Sisteminde yer alan tüm verilerin karşılaştırılabilirliğinin ve uluslararası standartlarda veri üretilnesinin sağlanması, aynı dilin konuşulması, ortak standartların yakalanması ve veri toplama maliyetinin azaltılması amacıyla idari kayıtlarda ve istatistik üretim sürecindeki çalışmalarda ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması gereken durumlarda NACE Rev.2 ya da NACE rev.2- Altılı 2018 sınıflamasında kullanılmasını birliğimize bildirmiştir.

Yazı örneği için tıklayınız