5786 Sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014  tarih  ve  29093 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2016 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış" Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılıcaktır.

Duyuru için tıklayınız.