T.C. içişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği 19/05/2020 tarihli genelge ile sokağa çıkma yasağına ilişkin ayrıntıları belirlenmiştir. Söz konusu genelge'nin "3-İstisna KapsamındaOlan Kişiler" başlıklı bölümünün (v) bendinde meslek mensuplarımız ile bunların yanında çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler arasında sayılmıştır.