11\03\2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve COVID-19 salgınının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca alınmaya devam edilen tedbirlerin değerlendirmesi sonucunda; TESMER Yönetim Kurulu'nun 25/11/2020 tarih ve  32 sayılı kararı ile TÜRMOB Yönetim Kurulu'nda görüşülmek üzere aşağıda belirtilen tavsiye kararları alınmış ve bu kararlar,TÜRMOB Yönetim Kurulu'nun 25\11\2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Duyuru Metni için Tıklayınız.