Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, idare ve mükellef arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması, vergi ödeme alışkanlığının kazandırılması, topluma ve gençlere verginin öneminin daha iyi anlatılması ve mükelleflerin vergiye uyumunun sağlanması amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca vergiye gönüllü uyum ile ilgili tanıtıcı Kamu spotları hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda 2020 yılı gelirleri için beyanname verme döneminin 01/03/2021 tarihinde başlaması nedeniyle, Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla beyanname vermesi gereken mükellefleri bilgilendirmek, hatırlatmak ve beyanname vermeye yönlendirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Hazır Beyan Sistemi Kamu tanıtım spotu hazırlanmıştır.