Başkanlığımızın mükellef odaklı hizmet anlayışı ile mükelleflere verilen hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlanarak vergi ödevlerinin yerine
getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması yönündeki çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda 7326 sayılı "Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 09.06.2021 tarih 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre 7326 sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar borç yapılandırma talebinde bulunmaları gerekmektedir.