Yüksek kaliteli ve denetlenmiş finansal raporlar, finansal bilgilere duyulan güveni artırmakta, ekonomik kalkınmaya ve finansal istikrara katkıda bulunmaktadır. Bu doğrultuda, bağımsız denetimin önemine dikkat çekilmesi amacıyla dikkat çekilmesi amacıyla Kurumumuz tarafından "Yüksek Kalitede Finansal Tabloların Oluşturulmasında Bağımsız Denetim Önemi" konulu bir makale yarışması düzenlenmektedir.

Ayrıntıları ve tanıtım afişi ekte yer alan yarışmanın Odanız bünyesindeki meslek mensuplarına duyurulması hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederiz.

Makale yarışması ayrıntıları için tıklayınız..