Başkanlığımızın mükellef odaklı hizmet anlayışı ile mükelleflere verilen hizmetin en iyi şekilde
yerine getirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlanarak vergi ödevlerinin yerine
getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması yönündeki çalışmaları devam etmektedir.

7326 sayılı "Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun" 09.06.2021 tarih 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.