3568 sayılı Yasa ve eki Yönetmelikleri uyarınca  2022 yılında  uygulanacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları C Grubu Staj Bitirme değerlendirmesi ve Staja giriş sınavlarına ilişkin 2022 Yılı Sınav Takvimi ekte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Sınav takvimi için tıklayınız..