YMM ve SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA

Bilindiği üzere, Birliğimiz tarafından meslek mensupları ve stajyerlerin iş bulmalarına destek olunması amacıyla bir Kariyer Merkezi kurulmuştur.

TÜRBOB  Kariyer Merkezi, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu kanununun 17'nci maddesinde yer alan "Türkiye iş Kurumunca izin verilmek kaydıyla özel istihdam büroları; iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapar, iş gücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilir, mesleki eğitim düzenleyebilir ve yetki verilmesi halinde geçici iş ilişkisi kurabilir" hükmü uyarınca 11.10.2016 tarih ve 29854 sayılı resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Özel istihdam Büroları Yönetmeliği kapsamında gerekli izinler alınarak kurulmuş ve Türkiye iş kurumu tarafından istihdama aracılık etmek üzere yetkilendirilerek özel istihdam bürosu unvanı kazanmıştır.

İçerik için tıklayınız..