Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, idare ve mükellef arasında sağlıklı bir iletişimin
kurulması, vergi ödeme alışkanlığının kazandırılması, topluma ve gençlere verginin öneminin daha iyi
anlatılması ve mükelleflerin vergiye uyumunun sağlanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın
hazırladığı tanıtım çalışmaları devam etmektedir.


2021 yılı gelirleri için beyanname verme döneminin 01/03/2022 tarihinde başlayacağı hususu da
dikkate alınarak, Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla beyanname vermesi gereken mükellefleri
bilgilendirmek, beyanname vermeyi hatırlatmak ve beyanname vermeye yönlendirmek amacıyla Gelir
İdaresi Başkanlığı'nca Hazır Beyan Sistemi Kamu tanıtım spotu hazırlanmıştır.