Gelir İdaresi başkanlığı, sunduğu hizmetlerin memnuniyetini ölçmek amacıyla online olarak Mükellef Memnuniyet Anketini www.gib.gov.tr internet sitesinde mükelleflerin ve meslek mensuplarının katılımına açmış bulunmaktadır. Mükellef Memnuniyeti Anketi ile sunulan hizmetlerin geri bildirimlerine ulaşılarak, daha kaliteli hizmet sunulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda mükelleflerin ve meslek mensuplarının söz konusu ankete katılmaları anket sonucunda yapılacak olan değerlendirmelerde büyük önem taşımaktadır.