Y.M.M. VE S.M.M.M. ODASI BAŞKANLIKLARI’NA
"Yeni Türk Ticaret Kanunu", 'KOBİ’ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı" ve Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları" alanlarında meslek mensuplarımıza yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılabilmesini sağlayacak çalışmalar yerine getirilmiştir.
Bu kapsamda: eğitim alanlarına göre dokümanlar hazırlanmış, eğitimlerde görev alacak eğiticilerin yetişerek yetkinleşmeleri sağlanmış ve http://egitim.turmob.org.tr adresli portal oluşturulmuştur.
Portal,
■ Meslek mensuplarımızın eğitim talebinde bulunabilmelerine,
■ Eğitim taleplerinin Odalarımız ve TÜRMOB tarafından anlık olarak izlenebilmesine,
■ Eğiticilerin eğitim için görevlendirilebilmesine,
■ Türkiye geneli için eğitim planlaması yapılabilmesine,
■ Eğitim sonu işlemlerinin yapılabilmesine,
■ Yüz yüze eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitim ile desteklenmesine,
olanak sağlayacaktır.
Odalarımızın portala erişim sağlayabilmeleri ve portal üzerinde işlem yapabilmelerini sağlamak üzere; portala erişim sağlayarak işlem yapacak Oda görevlilerine ilişkin,
■ Ad Soyad
■ Görev
■ T.C. Kimlik Numarası
■ Aktif Elektronik Posta Adresi
Bilgilerinin, 26 Aralık 2011 tarihine kadar, TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığına (Dikmen Caddesi No: 562 Dikmen / ANKARA) yazılı olarak ve ayrıca tesmer@tesmer.org.tr adresine e-Posta ile bildirilmesi gereklidir.
Eğitimler için çok sayıda başvuru alınabileceği öngörüsü ile ilk aşamada eğitim başvuruları 26 Aralık 2011 / 8 Ocak 2012 tarihleri arasında portal üzerinden alınacaktır. Bu tarih aralığında alınmış başvurular için gerekli eğitim planlaması yapılacak ve eğitimler
gerçekleştirilmeye başlanacaktır. İlk aşamada başvuru yapmamış meslek mensuplarımız daha sonra belirlenecek tarihlerde başvurularını portal üzerinden yapabileceklerdir.

"Bağımsız Denetim Eğitimi" için daha önce Birliğimize yapılmış olan başvurular; ilgili Odalarımıza gönderilmiştir. Bu başvurular, ilgili Odalarımız tararından portala kaydedilecek ve meslek mensuplarımıza, portal üzerinde yapmaları gereken işlemler hakkında Odalarımızca bilgi aktarılacaktır.
“Bağımsız Denetim Eğitimi" için daha önce Birliğimize yapılmış olan başvurular, eğitim planlamasında öncelikli olarak değerlendirilecektir.
Eğitim planlamasının yapılabilmesi için Odalarımızın eğilimlerde kullanacakları eğitim salonlarına ilişkin aşağıdaki bilgileri 8 Ocak 2012 tarihine kadar TESMER'e bildirmeleri gereklidir.
■ Eğitim salonu adı.
■ Eğitim Salonu adresi,
■ Eğitim salon numarası.
■ Eğitim salonu kapasitesi,
■ Eğitim salonu oturma düzeni, (masa, kolçaklı sandalye, sıra. kolluk ...)
■ Projeksiyon cihazı, projeksiyon cihazı için perde, projeksiyon cihazının bağlanabileceği bilgisayar olup olmadığı,
■ Ses düzeni bulunup bulunmadığı,

TTK, KOBİ-TFRS ile Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları alanlarında yürütülecek eğilim faaliyetleri için meslek mensuplarımızın 26 Aralık 2011 / 8 Ocak 2012 tarihleri arasına http://egitim.turmob.org.tr portal üzerinden başvuru yapabileceklerine ilişkin olarak uygun araçlarla duyuru bilgilendirme çalışmalarının yapılmasını rica ederim.


Saygılarımızla,

YMM Nail SANLI
Genel Başkan