TESMER/KORONA VİRÜS PANDEMİSİ NEDENİYLE ALINAN TEDBİR (STAJ BAŞLATMA SÜRESİ )

YMM ve SMMM ODA BAŞKANLIKLARINA

TESMER Yönetim Kurulu'nun 09/09/2020 tarihli toplantısında alınan ve TÜRMOB  Yönetim Kurulu'nun 10/09/2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan karar aşağıda belirtilmiştir.

 

Devamı

TÜRMOB 5-14 ARALIK 2020 (3.DÖNEM) YMM SINAVI

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazatede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazatede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

Devamı

TESMER/19-28 EYLÜL 2020 (2.DÖNEM) YMM SINAV PROGRAMI

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile 19.08.2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelikte değişik Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, 19-28 Eylül 2020 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına ilişkin program ektedir.

Devamı

TESMER/4-13 TEMMUZ 2020 (1.DÖNEM)YMM SINAV PROGRAMI

4-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Ankara ilinde yapılacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına ilişkin program ektedir.

Devamı

TÜRMOB-19-28 EYLÜL 2020 (2.DÖNEM) YMM SINAVI

2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik sınavı, belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

Devamı

TESMER-18 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ (2.DÖNEM) STAJA GİRİŞ SINAVI

2020/2 Dönemi, Staja Giriş Sınavı 18 Temmuz 2020 tarihinde, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacaktır. Sınav başvurusunda bulunacak adayların, Kanun'un 4. maddesindeki genel şartlar ile5/A-a maddesindeki öğrenim şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.

Devamı

TESMER Güncellenmiş Sınav Takvimi

Bilindiği üzere, 14 – 15 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan 2020/1. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’nın ve 4 – 13 Nisan 2020 tarihlerini kapsayan günlerde yapılacak olan 2020/1. dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı’nın yapılması yeni koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Devamı

TÜRMOB - Sokağa Çıkma Yasağı Hakkında

T.C. içişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği 19/05/2020 tarihli genelge ile sokağa çıkma yasağına ilişkin ayrıntıları belirlenmiştir. Söz konusu genelge'nin "3-İstisna KapsamındaOlan Kişiler" başlıklı bölümünün (v) bendinde meslek mensuplarımız ile bunların yanında çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler arasında sayılmıştır.

Devamı

TESMER'İN KORONA VİRÜS PANDEMİSİ NEDENİYLE ALINAN EK TEDBİRLER-2

Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle daha önce alınmış olan önlemler ilgi yazılar ile duyurulmuştur. Bu tedbirlere ek olarak, TESMER Yönetim Kurulu'nun 06/05/2020 tarih ve 18 sayılı kararı ile TÜRMOB Yönetim Kurulu'nda görüşülmek üzere tavsiye kararı alınmış ve bu karar TÜRMOB Yönetim Kurulu'nun 07/05/2020 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Devamı

TESMER'İN KORONA VİRÜS PANDEMİSİ NEDENİYLE ALINAN EK TEDBİRLER HAKKINDA

TESMER tarafından duyurulan, Korona Virüs Pandemisi Hakkında Ek Tedbirler.

Devamı

Kurum Kazancının Tespiti Ve Beyanında Özellikli Konular

TESMER "Kurum Kazancının Tespiti Ve Beyanında Özellikli Konular" Eğitim Dokümanı.

Devamı

TESMER’İN KORONA VİRÜS PANDEMİSİ NEDENİYLE ALDIĞI TEDBİRLER HAKKINDA

Korona virüs pandemisi nedeniyle öncelikli olarak belirtilen 2020/1 dönemi sınav tarihleri ile 2020/1 Dönemi Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi başvuruları ve 2020/2 Dönemi sınavlarına ilişkin başvurular ileri tarihlere ertelenmiştir.

Devamı