Henüz "KGK. Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitimi" Almamış Olan Üyelerimize Önemli Duyuru

Turmob Tarafından gönderilen, henüz "KGK. Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitimi" Almamış Olan Üyelerimize Önemli Duyuru.

Devamı

6552 Sayılı Kanunun 73. ve 74. Maddeleri ve Genel Tebliğ Hakkında Seminer Duyurusu

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanunun 73. ve 74. maddeleri hakkında seminer programı.

Devamı

e-fatura, e-defter, e-arşiv fatura konularında güncel gelişmeler sorunlar ve çözüm önerileri

e-fatura ve e-defter uzmanlarının katkı ve katılımlarıyla; odamız tarafından "e-fatura ve e-defter, e-arşiv konularındaki güncel gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri semineri yapılacaktır".

Devamı

3. Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu

"Yeminli Mali Müşavirlerin sorumluluğu" konulu sempozyum, 3-7 Aralık Tarihleri arasında Spice Hotel / Belek'de yapılacaktır.

Devamı

3568 sayılı Kanun Tek Tebliğ'de bahsi geçen rapor örnekleri.

Ankara YMM Odası Mevzuatı İzleme Komisyonu'nun hazırlamış olduğu,3568 sayılı Kanun Tek Tebliğ'de bahsi geçen  rapor örnekleri.

Devamı

Kooperatiflerde Ticari Defterlerin Tutulması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün, Kooperatiflerde ticari defterlerin tutulması hakkında yazısı.

Devamı

2014 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi.

Devamı

E-Fatura ve E-Defter Sunumu, YMM. Mevlüt GÜVEN

E-Fatura ve E-Defter ile ilgili bilgilendirici sunum.

Devamı

E-FATURA VE E-DEFTER BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen E-Fatura ve E-Defter bilgilendirme semineri videoları.

Devamı

ODAMIZIN 12. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU

ODAMIZIN 12. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU 01.02. HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILMIŞ, YAPILAN SEÇİMLER SONUCU, ODA KURULLARININ GÖREV DAĞILIMI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

Devamı

Yeni Teşvik Sistemi ve Güncel Muktezalar Çerçevesinde Kurumlar Vergisinde Özellikli Konular

İlgili eğitim dökümanı sürekli eğitici eğitimi başlıklı internet sitesinde yayına açılmıştır

Devamı

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde değişiklik Yapılmasına dair tebliğ hükmünün yürütülmesinin durdurulduğu hakkında yazı.

Devamı