4.Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu

4.Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 01-05 Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir Pamucak-Palm Wings Ephesus Oteli’nde yapılacaktır.

Devamı

720 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili basın duyurusu

7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun 27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Devamı

2017/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

2017 / 2.Dönem YMM Sınav Tarihleri : 1-10 Temmuz 2017

Devamı

2017 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

 2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi.

Devamı

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

2017/1.Dönem YMM Sınav Tarihleri : 25 Mart -3 Nisan 2017 tarihleri arasında ANKARA'da yapılacaktır.

Devamı

6736 SAYILI KANUN TANITIM ÇALIŞMALARI 

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN KANUNUN BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI

Devamı

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği

YMM VE SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARI'NA

Devamı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6)

21 Mayıs 2016 Tarihli ve 29718 Sayılı Resmî Gazete Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6)

Devamı

Vergi incelemeleri sonucunda tek düzen hesap planına uyulmadığı gerekçesiyle kesilen özel usulsüzlük cezaları.

Vergi incelemeleri sonucunda tek düzen hesap planına uyulmadığı gerekçesiyle kesilen özel usulsüzlük cezalarına yargı onayı.

Devamı

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

"Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları 30 Temmuz - 8 Ağustos 2016 Tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

Devamı

1. Uluslararası Vergi Yargısı Paneli

1. Uluslararası Vergi Yargısı Paneli; 1 Mart 2016 Tarihinde, Akra Barut Hotel'de gerçekleşecektir.

Devamı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan duyurulan; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, ekde yer almaktadır.

Devamı