19-28 Mart 2016 (1. Dönem) YMM Sınavı

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları duyuru tarihlerinde, Ankara'da yapılacaktır.

Devamı

3568 SAYILI SMMM VE YMMKANUNU UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ, çalışmasının son hali.

Devamı

YMM Odaları 3. Denetim Tasdik Sempozyumu

Daha önce duyurduğumuz YMM Odaları 3. Denetim Tasdik Sempozyumu 03-07 Aralık 2014 Tarihleri arasında Antalya / Belek Spice Hotelde yapılacak olup, sempozyuma katılacak üyelerimizin ücretinin 75 Euro'luk kısmı odamızca karşılacaktır. Bilgi ve Bröşür için tıklayınız.

Devamı

Henüz "KGK. Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitimi" Almamış Olan Üyelerimize Önemli Duyuru

Turmob Tarafından gönderilen, henüz "KGK. Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitimi" Almamış Olan Üyelerimize Önemli Duyuru.

Devamı

6552 Sayılı Kanunun 73. ve 74. Maddeleri ve Genel Tebliğ Hakkında Seminer Duyurusu

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanunun 73. ve 74. maddeleri hakkında seminer programı.

Devamı

e-fatura, e-defter, e-arşiv fatura konularında güncel gelişmeler sorunlar ve çözüm önerileri

e-fatura ve e-defter uzmanlarının katkı ve katılımlarıyla; odamız tarafından "e-fatura ve e-defter, e-arşiv konularındaki güncel gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri semineri yapılacaktır".

Devamı

3. Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu

"Yeminli Mali Müşavirlerin sorumluluğu" konulu sempozyum, 3-7 Aralık Tarihleri arasında Spice Hotel / Belek'de yapılacaktır.

Devamı

3568 sayılı Kanun Tek Tebliğ'de bahsi geçen rapor örnekleri.

Ankara YMM Odası Mevzuatı İzleme Komisyonu'nun hazırlamış olduğu,3568 sayılı Kanun Tek Tebliğ'de bahsi geçen  rapor örnekleri.

Devamı

Kooperatiflerde Ticari Defterlerin Tutulması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün, Kooperatiflerde ticari defterlerin tutulması hakkında yazısı.

Devamı

2014 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi.

Devamı

E-Fatura ve E-Defter Sunumu, YMM. Mevlüt GÜVEN

E-Fatura ve E-Defter ile ilgili bilgilendirici sunum.

Devamı

E-FATURA VE E-DEFTER BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen E-Fatura ve E-Defter bilgilendirme semineri videoları.

Devamı