ODAMIZIN 12. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU

ODAMIZIN 12. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU 01.02. HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILMIŞ, YAPILAN SEÇİMLER SONUCU, ODA KURULLARININ GÖREV DAĞILIMI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

Devamı

Yeni Teşvik Sistemi ve Güncel Muktezalar Çerçevesinde Kurumlar Vergisinde Özellikli Konular

İlgili eğitim dökümanı sürekli eğitici eğitimi başlıklı internet sitesinde yayına açılmıştır

Devamı

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde değişiklik Yapılmasına dair tebliğ hükmünün yürütülmesinin durdurulduğu hakkında yazı.

Devamı

Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Devamı

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Taslağı

Taslağın, bağımsız denetçilik yapacak olan meslek mensuplarının mesleki kanunu olan 3568 sayılı Kanun ile ilgili bağı zayıf kalmaktadır... Taslağın, bağımsız denetçilik yapacak olan meslek mensuplarının mesleki kanunu olan 3568 sayılı Kanun ile ilgili bağı zayıf kalmaktadır.

Devamı

Mükellef Memnuniyet Anketi

Gelir İdaresi başkanlığı, sunduğu hizmetlerin memnuniyetini ölçmek amacıyla online olarak Mükellef Memnuniyet Anketini www.gib.gov.tr internet sitesinde mükelleflerin ve meslek mensuplarının katılımına açmış bulunmaktadır.

Devamı

TTK. KOBİ-TFRS ve Denetim Eğitimi

"Yeni Türk Ticaret Kanunu", 'KOBİ’ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı" ve Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları" alanlarında meslek mensuplarımıza yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılabilmesini sağlayacak çalışmalar yerine getirilmiştir.

Devamı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI

Devamı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav Yönetmelğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

Devamı