TURMOB KİMLİĞİNİN KAYBOLMASI HALİNDE YENİDEN ÇIKARTILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • TURMOB Hesabına yatırılması gereken 80.00 TL nin banka dekontu.Bu ücret T.İş bankası Ankara küçükevler şubesi 4211-678021 numaralı hesaba veya TURMOB muhasebe bölümüne yatırılabilir. (Bankaya yatırılmışsa dekontun aslı TURMOB a yatırılmışsa dekontun fotokopisi)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Kayıp ilan yazısı
 • Odaya hitaben dilekçe
 • ODA TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 • Yukarıda belirtilen evraklar bir üst yazı ile TURMOB’ a gönderiliyor.
 • TURMOB'dan kimlik odaya ulaştığında üyeye teslim ediliyor.
 • ÜYELİKTEN AYRILMA

 • Üyenin ayrılması ile ilgili oda’ya yazacağı yazı.
 • Bu yazının ekinde ruhsat ve kimliğinin iade edecektir.
 • Çalışanlar listesinde olan üyemiz ayrıca mührünü odaya iade edecektir.Ve 1 ay içerisinde mal bildirim formunu bakanlığa gönderecektir.
 • Üyenin vefat etmesi halinde mührü ,kimliği,ruhsatı,ailesi tarafından bir tutanakla odaya teslim edilecektir.
 • Oda aldığı bu belgeleri makul bir süre içerisinde özlük dosyası ile birlikte bakanlığa ve TURMOB’a gönderecektir.