Başkan :

Ahmet KAHRAMANOĞLU

Başkan Yardımcısı :

Fatma YANGIN

Oda Sekreter :

Tamer GÜNDOĞDU

Sayman :

Ali TEZCAN

Koordinatör Üye :

Oğuzhan TAŞKESEN

Başkan :

M. Aydın DEMİREL

Başkan Yardımcısı :

Niyazi GENCER

Üye :

Şükrü ERGÜN

Üye :

Alper DEMİR

Üye :

Hasan KAŞİF

Başkan :

İsmail GÜLATA

Üye :

Hakan KURT

Üye :

Yasin TENEKECİ