MÜHÜR İÇİN GEREKLİ EVRAK VE İŞLEMLER

 • Oda’ya hitaben dilekçe
 • Vergi levhası
 • Ruhsat fotokopisi
 • Yemin tutanağının aslı
 • Adli sicil kaydı
 • Mal bildirim formu
 • 2.000,00 tl çalışanlar listesine giriş ücreti
 • EĞER BİR ŞİRKET ORTAĞI OLARAK FAALİYETE BAŞLAYACAKSA YUKARDA İSTENİLEN BELGELERE EK OLARAK

 • Şirketin ana sözleşmesi
 • Şirket ortaklarının imza sirküleri
 • Ticaret sicil gazetesi kaydı