MÜHRÜN ÇALINMASI VEYA KAYBOLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

 • TURMOB’un T.İş bankası Ankara Küçükevler Şubesi 4211-678021 numaralı hesabına 1.850,00 tl yatırılarak dekontun aslı TURMOB’a verilecektir.
 • Mührün çalınması durumunda onaylı karakol tutanağı ,kaybolması durumunda ise gazete ilanı.
 • Savcılıktan alınacak temiz tutanağı(6 ay içerisinde alınmış olmalıdır)
 • Oda’ya hitaben dilekçe.
 • Oda tarafından TURMOB’a hitaben bir yazı yazılacak,ekleri ile birlikte mühür talebinde bulunan üye bu yazıyla birlikte TURMOB’a başvuracaktır.
 • ODA TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 • Yukarıda belirtilen evraklar bir üst yazı ile TURMOB’ a gönderiliyor.
 • TURMOB'dan kimlik odaya ulaştığında üyeye teslim ediliyor.
 • ÜYELİKTEN AYRILMA

 • Üyenin ayrılması ile ilgili oda’ya yazacağı yazı.
 • Bu yazının ekinde ruhsat ve kimliğinin iade edecektir.
 • Çalışanlar listesinde olan üyemiz ayrıca mührünü odaya iade edecektir.Ve 1 ay içerisinde mal bildirim formunu bakanlığa gönderecektir.
 • Üyenin vefat etmesi halinde mührü ,kimliği,ruhsatı,ailesi tarafından bir tutanakla odaya teslim edilecektir.
 • Oda aldığı bu belgeleri makul bir süre içerisinde özlük dosyası ile birlikte bakanlığa ve TURMOB’a gönderecektir.