ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAK VE İŞLEMLER

 • Oda’ya hitaben dilekçe
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Ortakların ruhsat fotokopisi
 • İmza sirküleri
 • 600.00 TL şirket kayıt ücreti
 • Şirket kayıt çizelgesi
 • Bina katılım payı : 1.300.00 TL
 • ŞUBE AÇMA İŞLEMLERİ:

 • Şube açıldığına dair ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Şubenin kira kontratı
 • Şirket kayıt çizelgesi(ör)
 • Oda’ya hitaben dilekçe