2023 Yılı Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Tasdik Raporlarının Verilme Süresi


SAYI :ANTYMMO-2024/50 24.06.2024

Konu : 2023 YILI GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ TASDİK RAPORLARININ VERİLME SÜRESİ

Sayın üyemiz;

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2023 yılı yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 01.04.2024 – 06.05.2024 tarihleri arasında verileceği belirtildiğinden, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için 2023 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları, 24 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Çerçevesinde beyannamenin verildiği Mayıs ayını takip eden iki ayın son günü olan 31.07.2024 tarihine kadar verilebilecektir.

Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığınca Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin 01.03.2024 – 05.04.2024 tarihleri arasında verilebileceği belirtildiğinden, Gelir Vergisi Mükellefleri için 2023 yılı Gelir Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları ise 30.06.2024 tarihine kadar (Resmi tatil dolayısıyla 01.07.2024) verilebilecektir.

Bu Konu hakkında 2021 Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik Raporları ile ilgili, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.06.2022 tarih ve E-60801812-205.06-78.71 sayılı yazısını görüntülemek için TIKLAYINIZ .

Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla,

Ahmet KAHRAMANOĞLU

Başkan