Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı


Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı !

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 20 Şubat 2024 tarih, VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/165 ile; enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenerek, aşağıda belirtilen konularda detaylı açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir:

 • 2023 Hesap Dönemi Sonuna Ait Bilançonun Düzeltilmesi
  • Reel Olmayan Finansman Maliyeti (ROFM) Hesaplaması
   • Sermayenin Düzeltilmesi
    • Stokların Düzeltilmesi
     • Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Düzeltilmesi
      • Ar-Ge Harcamalarının Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması
       • Avansların Düzeltilmesi
        • Yabancı Para Cinsinden Avanslar ve İştiraklerin Düzeltilmesi
         • Yeniden Değerleme Yapan Mükelleflerde Enflasyon Düzeltmesi
          • ATİK Dışındaki Parasal Olmayan Kıymetlerin Düzeltmiş Değerinin Altında Satışının Yapılması
           • Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranları ve Düzeltme Katsayıları
            • 213 Sayılı Kanunun Geçici 33 üncü Maddesinin (7491 sayılı Kanunla Eklenen)
             • Dördüncü Fıkrası Kapsamındaki Mükelleflerde Enflasyon Düzeltmesi
              • Kazançları İstisna Kapsamında Olan Fonlarda Enflasyon Düzeltmesİ

TÜRMOB Sirküsü için TIKLAYINIZ